W sobotę, 12 stycznia br., w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyła się narada szkoleniowa prezesów ROD z terenu działania Delegatury Rejonowej w Płocku oraz księgowych obsługujących ogrody. Wszystkich zebranych oraz gości – prelegentów narady powitał przewodniczący delegatury Marcin Werner, który przedstawił tematykę spotkania. A dotyczyła ona spraw księgowych czyli umiejętności sporządzania poprawnie bilansów rocznych i sprawozdań finansowych. Tę kwestię szeroko omówiła główna księgowa OZM PZD p. Monika Wójcik, która poruszyła wiele wątków wyjaśniających najczęstsze błędy pojawiające się w dokumentacji. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie księgowości mogły po raz kolejny wysłuchać relacji z kontroli dokumentacji ogrodowych i na ich przykładach omówić właściwe księgowanie, sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych.

PEŁNA FOTOGALERIA – TUTAJ

W drugim punkcie narady głos zabrał dyrektor biura OZM PZD w Warszawie p. Mariusz Gaj, który zapoznał wszystkich z wytycznymi do przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ogrodach. Omówił zmiany, które pojawiły się w tegorocznych wymogach, zwrócił uwagę na poprawność zwoływania zebrań, przygotowywanie dokumentacji zebrania, obowiązki zarządu do wykonania bezpośrednio po odbytym walnym zebraniu. Tu wytworzyła się dyskusja dotycząca wprowadzonych zmian, a raczej dodatkowych czynności do znanych nam wszystkim wytycznych.

Spotkanie potrzebne, rzeczowe, merytorycznie przygotowane bardzo szczegółowo. I właśnie za taki poziom szkolenia przewodniczący delegatury w Płocku podziękował prelegentom i życzył wszystkim dobrze przygotowanych zebrań, realizacji uchwał na nich podjętych oraz wypełnienie statutowych obowiązków wynikających z walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych.

MW