Okręg Mazowiecki PZD zachęca Rodzinne Ogrody Działkowe do zakupu programu komputerowego DGCS PZD System. Krajowa Rada PZD po długich negocjacjach i ustaleniach podpisała bardzo korzystną umowę dla usprawnienia Państwa pracy. Program ten  jest kompleksowy, intuicyjny,  stworzony i dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Program usprawnia pracę zarządu  ROD, składa się z modułów: finansowo – księgowego, kadrowo – płacowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe.

Moduł  Finansowo- księgowy –pozwala na prowadzenie  pełnej księgowości w ROD, można wykonać  bilans  wraz  ze wszystkimi  wymaganymi  sprawozdaniami finansowymi. W module jest  plan kont, który jest dostosowany do Zakładowego Planu Kont PZD. Moduł ma wszystkie potrzebne zestawienia, tj. zestawienia sald i obrotów, potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe.

Moduł Kadrowo płacowy  –    ułatwia sporządzenie  list płac na wypłaty  świadczeń i nagród dla Zarządu ROD, można sporządzać umowy zlecenie, umowy o dzieło. Dostępnych jest wiele raportów, można z programu wygenerować dokumenty  rozliczeniowe i  przesłać do programu Płatnik, w łatwy sposób można zaimportować pliki excel. Moduł posiada wszystkie wymagane deklaracje  PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 itp, umożliwia elektroniczne przesłanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Moduł środków trwałych – pozwala w prosty sposób ewidencjonować środki trwałe oraz obliczać amortyzacje.

Moduł ogrody działkowe – po wprowadzeniu danych ogrodu i działkowców będzie można naliczyć uchwalone przez Walne Zebranie opłaty, wystawić noty obciążeniowe dla działkowców, wystawić można noty odsetkowe oraz wystawić wezwania do zapłaty, które w łatwy sposób można przesłać e-mailem. W prosty sposób można przygotować zaproszenia, listy  obecności, składy komisji  na Walne zebranie. Dostępnych jest  wiele pomocnych wzorów dokumentów oraz raportów  dostosowanych na potrzeby ROD. Kasjerzy ROD w  module ogrody działkowe  mogą wystawić dokumenty KP i KW oraz tworzyć raporty kasowe.

Wszystkie moduły współpracują ze sobą. Każdy moduł zawiera instrukcje ,,krok po kroku’’ , jak obsługiwać program. Na jednym programie  DGCS PZD System będą  mogły pracować jednocześnie trzy osoby, które będą mogły  prowadzić i zarządzać Rodzinnym Ogrodem Działkowym w sposób łatwy, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi PZD  jak i powszechnie obowiązującym. Ponadto program ten został również dostosowany do wymogów w zakresie RODO, każdego roku będzie aktualizowany do obowiązujących przepisów, w tym  Polskiego Związku Działkowców, ZUS i podatkowych.

Cena za program DGCS PZD System wraz z w/w modułami zgodnie z umową wynosi 270,60 zł brutto .Cena kosztów aktualizacji na kolejny rok 147,60 brutto .

Zarządy ROD zainteresowane nabyciem programu DGCS PZD System powinny  zgłosić się do Okręgu Mazowieckiego lub wysłać informacje na e-maila.