Informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku. Szczegóły w rozwinięciu.

Link do zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka i szczegółowe informacje – TUTAJ

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie inwestycje w ROD muszą być prowadzone zgodnie z Uchwałą 14/III/2015 KR PZD z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowychTUTAJ.

Wniosek jako załącznik do zarządzenia – POBIERZ