Delegatura Rejonowa OM PZD w Płocku informuje, że są dostępne druki do bilansu za 2020 rok w wersji edytowalnej. Druki te mogą zostać przesłane na adres mailowy ROD ustalony WYŁĄCZNIE przez PZD. W tym celu na adres mailowy delegatury należy wysłać prośbę podpisaną przez prezesa ROD z w/w adresu mailowego. DRUKI NIE BĘDĄ WYSYŁANE NA PRYWATNE ADRESY lub inne adresy ROD.