Delegatura Rejonowa OM PZD w Płocku informuje, że Zarządy, które są zainteresowane otrzymaniem aktywnych druków do bilansu wraz z wytycznymi winny zgłosić taką prośbę drogą mailową w celu otrzymania niezbędnej dokumentacji.