W sobotę 02 lutego br. w świetlicy ROD Tulipan w Gostyninie przewodniczący kolegium prezesów gostynińskich, p. Józef Sielaczek zorganizował spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla prezesów ROD z udziałem przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych z tego terenu. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący płockiej delegatury rejonowej OZM PZD w Warszawie, członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD p. Marcin Werner oraz p. Alicja Markowska – członek delegatury w Płocku i członek Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie.

Głównym tematem spotkania było szczegółowe omówienie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych, opracowanie dokumentacji, przygotowanie projektów uchwał, sposób wyliczania opłat ogrodowych i dostosowanie ich do potrzeb każdego ROD oraz czynności zarządu bezpośrednio po zebraniach. W tym temacie bardzo szczegółowo odpowiadał przewodniczący delegatury rejonowej w Płocku. Prezesi zauważyli, że jednym z problemów jest niewystarczająca pula środków na zarządzanie ROD. Z uwagi na małe ogrody stanowi to dość powszechny problem. W wyjaśnieniu tej sytuacji przewodniczący delegatury Marcin Werner wytłumaczył, że walne zebranie może podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie, co powinno być uczynione, ale po przedstawieniu konkretnych argumentów i potrzeb, które generują koszty  zarządzania ogrodem. Przy tej okazji p. Sielaczek omówił sposób przydzielania i rozliczania świadczeń pieniężnych i nagród według zasad ujętych w  Uchwale Nr 5/XXV/2018  Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018 r.

ZOBACZ FOTO – TUTAJ

Następnie p. Józef Sielaczek przedstawił i omówił możliwości ubiegania się o dotacje celowe z Urzędu Miasta Gostynina. Zachęcił, aby o takie dotacje występować z przeznaczeniem na rozwój ROD, na inwestycje w ogrodach szczególnie na remonty czy modernizacje lub budowę siedzib zarządów ROD. Apelował, aby na tegorocznych zebraniach podkreślać tę sprawę i uznać ją za priorytet w podejmowanych zadaniach remontowo – inwestycyjnych.

Wśród licznych pytań nie mogło się obyć bez przypomnienia o właściwym podejmowaniu uchwał ws. przenoszenia prawa do działek. Powtórka materiału tej tematyki było skorygowaniem minimalnych błędów formalnych oraz sprawdzeniem posiadanych już wiadomości wcielanych w życie.

Przewodniczący delegatury rejonowej w Płocku podziękował za zaproszenie i za możliwość uczestniczenia w spotkaniu oraz życzył dobrze przygotowanych zebrań, właściwego ich przebiegu oraz podjęcia wszystkich zaplanowanych uchwał. Podkreślił, że to wymaga wiele pracy od zarządów ROD, ale ta praca jest satysfakcją dla nas samych oraz dla dobra całego lokalnego ogrodnictwa działkowego.

Spotkanie ważne, potrzebne, w miłej i merytorycznej atmosferze odbyte.
Oby takich więcej…

M.W.