W związku ze zbliżającymi się Walnymi Zebraniami w ROD Okręg Mazowiecki PZD pragnie jeszcze raz zwrócić uwagę na konieczność budowy siedzib dla Zarządów ROD. Krajowy Zarząd PZD przygotował specjalnie dla Państwa broszurę z projektami budynków dla Zarządów ROD, stanowiącą jeden z elementów Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD. Broszura zostanie rozesłana do wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zgłosiły brak siedziby Zarządu.  Przed Walnymi Zebraniami jeszcze raz pragniemy zwrócić Państwu uwagę na fakt, iż w każdym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym przechowywane, są dane osobowe, np. rejestry członków itd. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dn. 25 maja 2018r.(RODO), dane takie winny być chronione przed dostępem osób trzecich. CZYTAJ APEL DO PREZESÓW ROD.