<

INWESTYCJE – ROZLICZENIE

ROZLICZENIE DOTACJI

W celu rozliczenia kwoty dotacji lub pożyczki zarząd ROD winien złożyć następujące dokumenty:

– kopie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych dotyczących całości zadania inwestycyjnego lub remontowego przedstawionego we wniosku o dotację; dokumenty te winny być opisane i podpisane przez skarbnika i prezesa ROD,

– przykładowy opis faktur i innych dokumentów – zobacz

– protokół odbioru zadania,

– OT – pobierz

W/w. dokumenty należy złożyć z pismem przewodnim.

  1. Dotacje udzielane przez Prezydium Krajowej Rady i Prezydium okręgowego zarządu, są udzielane na realizację konkretnego zadania inwestycyjnego lub remontowego. Jednostka dotowana zobowiązana jest do wykorzystania dotacji zgodnie z celem na jaki została udzielona.
  2. Zarząd ROD winien rozliczyć otrzymaną dotację, a w przypadku jej niewykorzystania lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, dokonać zwrotu dotacji lub jej części do jednostki dotującej.
  3. Nadzór nad realizacją inwestycji, na którą udzielona została dotacja, nad jej wykonaniem i rozliczeniem, sprawuje OZM PZD.
  4. W sytuacjach spornych decyzję o rozliczeniu dotacji podejmie Prezydium OZM PZD.
  • Pogoda Płock z serwisu
Go to Top