Zbliża się okres walnych zebrań w ROD. Zarządy rodzinnych ogrodów działkowych, które planują inwestycje powinny przedstawić na WZ wnioski  określające zadanie, jego przewidywany koszt prac, termin realizacji i źródła finansowania. Potrzeby każdego rodzinnego ogrodu działkowego najlepiej zna jego zarząd. Stąd to on wychodzi z inicjatywą nowej inwestycji czy remontu infrastruktury – CZYTAJ