18 sierpnia br. Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” w Gostyninie obchodził swój jubileusz 35 lat istnienia. Uroczystości otworzył p. Józef Sielaczek – prezes Zarządu ROD, który powitał działkowców oraz gości, a wśród nich: p. Stanisława Zawadkę – wiceprezesa KR PZD, p. Krzysztofa Podlewskiego – prezesa OM PZD, p. Marcina Wernera – przewodniczącego płockiej delegatury OM PZD, p. Karolinę Stawicką – kierownika biura w Płocku oraz Burmistrza Miasta Gostynina p. Pawła Kalinowskiego i Przewodniczącego Rady Miasta p. Tomasza Lewandowskiego.

40230689_279646689528479_3373096473364267008_nW swoich wystąpieniach przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców wielokrotnie podkreślali sens istnienia ogrodów w Polsce, cel ich uprawiania oraz słuszność ich wspierania. Apelowali, aby w miarę możliwości ogrody nigdy nie pozostały same sobie. W każdej części kraju są one potrzebne m.in. z uwagi na troskę o jakość powietrza.

Burmistrz Miasta Gostynina ogłosił zebranym, że właśnie takie wsparcie zostało uchwalone i każdy ogród w Gostyninie będzie mógł wystąpić o dotacje na rozwój naszych zielonych zakątków. Ta informacja została przyjęta gromkimi brawami przez uczestników.

40169482_416324692228552_9104769684661600256_nW dalszej części wręczono puchary i dyplomy przygotowane przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców oraz Okręg Mazowiecki. Najbardziej zasłużonym działkowcom wręczono odznaczenia związkowe, nagrody indywidualne oraz wyróżnienia.  Życzenia wytrwałości i konsekwencji w działaniu, a także udanych plonów, pięknych kwiatów i relaksu, wraz z okolicznościowym listem gratulacyjnym i prezentami złożył także Burmistrz Paweł Kalinowski – „Dorobek tego ogrodu działkowego jest naprawdę imponujący, dlatego życzę kolejnych sukcesów i wszystkiego najlepszego”.

Po części oficjalnej rozpoczęto wspólna zabawę na miarę godnej uroczystości przy suto zastawionym stole. Życzymy zatem kolejnych jubileuszy…

40192124_679537659056610_4891070028964691968_n 40243178_853801518342054_7172865155510829056_n 40137733_353491795222674_7596786132797358080_n