Zarządzenie Nr 1600/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka – POBIERZ