25 stycznia br. w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów zarządów ROD z terenu działania płockiej delegatury. Spotkanie prowadził p. Marcin Werner – przewodniczący delegatury i członek ORM PZD, przy udziale p. Henryka Strausa – członka Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD  oraz p. Józefa Sielaczka – członka ORM PZD i okręgowej komisji inwestycyjnej.

Głównym tematem szkolenia było omówienie wytycznych ws. przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020. Dość szczegółowo omówił je p. Marcin Werner, który podając przykłady wyjaśniał wszelkie wątpliwości zgłaszane przez uczestników. Zaznaczył również, że ważną pomocą są opracowane przez KR PZD materiały pomocnicze wraz ze wzorami właściwej dokumentacji walnych zebrań i zachęcił do lektury.

83816509_3121769071380770_5925849193850601472_o 83904350_3121772234713787_4582671641737166848_o

Drugim bardzo ważnym tematem było omówienie utworzenia ośrodka finansowo – księgowego w Płocku. W tym miejscu p. Marcin Werner wyjaśnił sens i konieczność organizacji takiego ośrodka, przedstawił również właściwą ideę jego powoływania. Zaapelował również, aby zarządy, które jeszcze nie posiadają programu DGCS System, rozpatrzyły możliwość jego nabycia. W tym celu podano terminy szkoleń dotyczących obsługi programu, które rozpoczną się w Płocku zaraz po zimowych feriach.

Wiele emocji wzbudził temat opłat za wywóz odpadów komunalnych z terenów ROD. Prezesi wyrazili swoje zdanie na temat wysokości opłat uchwalonych przez Rady Miast z terenu działania delegatury płockiej. Podkreślili, że są to bardzo duże koszty, które znacząco wpłyną na tegoroczne plany finansowe ogrodów.

W kolejnej części p. Józef Sielaczek omówił sprawy inwestycyjne w ROD począwszy od przygotowania inwestycji, opracowania właściwej dokumentacji na walne zebranie, możliwości korzystania z dotacji OM PZD jak również z jednostek samorządowych. Zachęcał do ich pozyskiwania szczególnie ze środków budżetu miast, gdyż w połączeniu ich z różnych źródeł inwestycja w ROD może być łatwiejsza do zrealizowania, a w niektórych przypadkach może być to jedyna forma jej sfinansowania. Przypomniano, że w Płocku Uchwałą Rady Miasta zmieniono okres przyznawania dotacji i obecnie wynosi on co 2 lata. Na takie wsparcie może liczyć również Gostynin.

83508044_3121772421380435_9130155599965716480_o 82825847_3121772088047135_4988115794270355456_oW końcowej części przewodniczący delegatury zwrócił również uwagę, aby na walnych zebraniach oprócz zaproponowanych tematów zachęcić działkowców do zapoznania się z „Otwartym programem nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”, którego celem jest m.in. podkreślenie utrzymania funkcji i roli ogrodnictwa działkowego oraz powstrzymanie negatywnych w skutkach tendencji, poprzez popularyzację nowoczesnego zagospodarowania działek, obejmującego prowadzenie upraw ogrodniczych z wykorzystaniem szczególnie wartościowych dla działkowców gatunków i odmian roślin sadowniczych, warzyw i ziół oraz nowoczesnych metod ich uprawy wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom współczesnych rodzin.

Na zakończenie przewodniczący delegatury zapowiedział kolejne szkolenie dla członków zarządów, szczególnie tych, w których zmienił się skład. Podziękował wszystkim za spotkanie i liczną obecność. Życzył dobrych decyzji podczas walnych zebrań.