Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD przypomina, iż zgodnie z § 59 ust. 1 Statutu PZD, zarząd ROD ma obowiązek zawiadomić Okręgowy Zarząd PZD o terminie i porządku posiedzenia walnego zebrania.

Przekazanie powyższych informacji jest niezwykle ważne i jest nie tylko obowiązkiem zarządu ROD, ale również zapewnia obsługę walnego zebrania przez przedstawiciela Okręgu Mazowieckiego PZD. Pracownicy biura Okręgu Mazowieckiego PZD oraz członkowie zespołu ds. obsługi walnych zebrań, w skład którego wchodzą m.in. członkowie ORM i OKR PZD angażują się w obsługę walnych zebrań, organizowane są szkolenia oraz konsultacje z zarządami ROD. Jednak, aby zadania swoje wobec walnego zebrania ROD mogli prawidłowo zrealizować i zapewnić jego obsługę, niezbędne jest poinformowanie przez zarząd ROD o terminie walnego zebrania w ROD.”