W dniu 28 października 2019 r. obradowała Okręgowa Rada Mazowiecka PZD. To drugie posiedzenie Rady w nowej kadencji (pierwsze odbyło się w przerwie Mazowieckiego Zjazdu Delegatów PZD). Pełna relacja – TUTAJ. Informujemy, że podczas obrad m.in. powołano komisje problemowe Okręgu Mazowieckiego oraz opiniowano kandydatury na przewodniczących delegatur rejonowych na Mazowszu. Przedstawicielom naszej delegatury powierzono zaszczytne funkcje. Zachęcamy do zapoznania się w rozwinięciu. 

 

Miło jest nam poinformować, że Okręgowa Rada Mazowiecka PZD pozytywnie zaopiniowała kandydaturę p. Marcina Wernera (ROD Goździk w Płocku) na stanowisko przewodniczącego Delegatury Rejonowej w Płocku OM PZD na 4-letnią kadencję. To już druga kadecnja kiedy to p. Werner przewodniczył będzie w płockim rejonie.

Pan Henryk Straus (ROD Bratoszewo w Gostyninie) członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, będący również członkiem Delegatury Rejonowej w Płocku, został członkiem Komisji ds. Bezpieczeństwa w ROD OM PZD i powierzono mu funkcję przewodniczącego tej Komisji.

Pan Józef Sielaczek (ROD Tulipan w Gostyninie), członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, będący również członkiem Delegatury Rejonowej w Płocku, został członkiem Komisji Inwestycyjnej OM PZD i powierzono mu funkcję sekretarza tej Komisji.

Pan Sławomir Marciniak (ROD Złote Piaski w Płocku) członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, będący również członkiem Delegatury Rejonowej w Płocku, został członkiem Komisji Konkursowej OM PZD i powierzono mu funkcję sekretarza tej Komisji.

Wszystkim wybranym do składów komisji jak również i nowo wybranemu przewodniczącemu delegatury rejonowej w Płocku serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra działkowców z rejonu płockiego i dla całego Związku.