Delegatura Rejonowa w Płocku przypomina zarządom ROD w Płocku, że wszystkie umowy zawarte z ogrodami przed  01.01.2020 r. na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenów płockich ogrodów ulegają zamknięciu. Prosimy o zgłaszanie się do siedziby firmy w celu podpisania nowych obowiązujących umów na rok 2020 r. Zgodnie ze statutem prezes zarządu ROD (pierwszy wiceprezes) łącznie z innym członkiem zarządu ROD umocowany jest do składania oświadczeń woli w imieniu PZD, w tym przypadku do zawarcia umowy na świadczenie w/w usług.