21 września 2019 r. był dniem, kiedy działkowcy ROD Złote Piaski w Płocku dziękowali za tegoroczne plony i uroczyście świętowali Dzień Działkowca. Obchody te od niedawna na stałe wpisały się w ogrodowy kalendarz.

IMG_20190921_131131

IMG_20190921_131538 IMG_20190921_133255 IMG_20190921_134959 IMG_20190921_142332 IMG_20190921_142541 Uroczystym powitaniem przybyłych gości przez prezesa zarządu Sławomira Marciniaka rozpoczęto świętowanie. Na wstępie przekazał on najlepsze życzenia, udanych obchodów Dnia Działkowca i udanej zabawy od Przewodniczącego Delegatury Rejonowej OM w Płocku p. Marcina Wernera. Prezes zarządu zwrócił uwagę, że z każdym miesiącem widać coraz większe zaangażowanie działkowców w sprawy ogrodu. Jest również coraz większa chęć integrowania się i troska o lepszy rozwój ogrodu. Świadczy o tym chociażby większa niż w zeszłym roku liczba uczestników pikniku. W kilku zdaniach przedstawił również stan realizacji uchwał z Walnego Zebrania na ten rok, oceniając go jako zadowalający.

Wszyscy działkowcy stanęli do pamiątkowego zdjęcia na tle „słomianej baby” przystrojonej przez działkowców ogrodu. Pan prezes zaprezentował pierwszy numer informatora ogrodowego pod nazwą INFO Złote Piaski, który służyć ma do przekazywania najważniejszych informacji na linii zarząd – działkowcy. Tradycyjnie wręczone zostały dyplomy oraz drobne upominki dla wyróżniających się działek. Piknik w dalszej części upłynął przy muzyce oraz pieczeniu kiełbasek. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że w przyszłym roku spotkają się ponownie, bo warto kultywować to co łączy, a nie dzieli.