Zachęcamy do zapoznania się z listem Marcina Wernera – przewodniczącego Delegatury Rejonowej OM PZD Płocku, do Prezydenta Miasta St. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego ws. opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. st. Warszawy – CZYTAJ