Zgodnie z Uchwałą nr 92 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dn. 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii, aby przeprowadzić inwestycję należy podjąć wskazane tam działania. W przypadku, gdy nie odbyło się walne zebranie i zarząd ROD nie posiada uchwały walnego zebrania w sprawie przeprowadzania inwestycji i remontu w ROD należy wykonać wskazane poniżej czynności.
Szczegóły TUTAJ
Uchwała KZ PZDCZYTAJ