To już kolejna edycja wsparcia płockich działkowców. Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Płocka na rok2021 przeznaczonej na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka. Na realizację wsparcia przeznaczono 200.000 zł. Każdy ROD może starać się o dofinansowanie zadania do 80% poniesionych jego kosztów i jednocześnie nie może być większa niż 30 000,00 zł.

Zarządzenie – TUTAJ
Wniosek – TUTAJ