W sobotę 17 listopada br. odbyło się spotkanie dla prezesów ROD z terenu działania płockiej delegatury rejonowej PZD. Zebranych powitał jej przewodniczący p. Marcin Werner, a wśród nich dyrektora biura OZM w Warszawie p. Mariusza Gaja oraz członka Prezydium OZM p. Krzysztofa Podgórskiego z Ciechanowa.

46795042_2705695862988095_3448131562070081536_nWśród tematów do omówienia poruszono najbardziej istotne sprawy Okręgu i Związku. Mariusz Gaj podsumował przebieg kontroli ROD, wyjaśnił ich celowość oraz przedstawił wnioski. Innym tematem była nowelizacja ustawy śmieciowej i opłat związanych z wywozem odpadów komunalnych. Nie mogło również zabraknąć podsumowania ostatnich wydarzeń na scenie samorządowej, a zatem wyborów do władz lokalnych.

Istotną sprawą było podziękowanie wszystkim za zaangażowanie w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zapowiedział też uroczyste posiedzenie Rady Mazowieckiej PZD z tej okazji.

Jak się okazało ważną nadal sprawą są przepisy RODO w ogrodach. Dyrektor biura apelował, aby dołożyć wszelkich starań w celu właściwego wypełniania przepisów z tym związanych. Polecił poradnik RODO w ROD, który dotarł do każdego ogrodu, a który stanowi pomoc we właściwym wprowadzaniu w życie poznanych przepisów.

46804834_2705695886321426_2146680987331854336_nW dalszej części przewodniczący płockiej delegatury Marcin Werner dokonał podsumowania roku na szczeblu lokalnym. Podkreślił, że najważniejszą sprawą było pozyskanie dotacji celowych na realizację zadań celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju ogrodów działkowych z Urzędu Miasta Płocka. Wyraził zadowolenie, że połowa ogrodów skorzystała z tej możliwości. Zachęcił, aby w przyszłym roku kolejne ogrody wykorzystały dotacje i już na przyszłych Walnych Zebraniach zostały podjęte stosowne uchwały z tym związane. A skoro poruszono temat Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych, które będą się odbywały w nowym roku, dyrektor biura Mariusz Gaj zapowiedział szkolenia poświęcone omówieniom wszelkich wytycznych do wzorowego ich przygotowania i przeprowadzenia.

Następnie w sprawach różnych Prezesi ROD zadawali szereg pytań z wątpliwościami w różnych tematach. Po ich wyczerpaniu zakończono spotkanie, które było owocne, pomocne i potrzebne.

MW

47046070_2705695696321445_7140046292494843904_n 46804834_2705695886321426_2146680987331854336_n 46756611_2705695786321436_1891689599307087872_n