W sobotę, 31 sierpnia br. w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyło się przedzjazdowe spotkanie delegatów na Mazowiecki Zjazd Delegatów z terenu działania delegatury OM PZD w Płocku. Spotkanie otworzył i poprowadził członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD p. Marcin Werner – przewodniczący płockiej delegatury.

Bezpośrednio po powitaniu M. Werner przedstawił projekt sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Mazowieckiej Polskiego Związku Działkowców za okres 2015 – 2018. Najważniejsze punkty tego sprawozdania omówił dość szczegółowo i zapewnił wszystkich zebranych, że każdy będzie mógł osobiście zapoznać się z treścią tego sprawozdania i poddać je własnej ocenie, po wysłuchaniu wyjaśnień istotnych spraw w nim poruszonych. Między innymi taki cel miało sobotnie spotkanie delegatów. To pozwoliło zrozumieć podjęte działania Okręgowego Zarządu Mazowieckiego w okresie kadencji.

69349067_2950824865141859_1318276328163639296_o

Następnie przewodniczący delegatury przedstawił i omówił program działania Okręgu Mazowieckiego na nową kadencję. Na uwagę zasługuje fakt ujęcia w nim monitorowanie spraw dotyczących ujmowania terenów zajętych przez ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Marcin Werner wyjaśnił, że tego typu problemy stanowią pewne zagrożenie dla istnienia ogrodów w każdym mieście. Przywołał tu na przykład ogrody warszawskie, które borykają się z tymi sprawami i nie tylko. Podkreślił, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument, który mówi o tym, jak wygląda teraz i jak będzie się kształtowało w kolejnych latach nasze otoczenie, w tym istnienie naszych ogrodów w miastach.

Marcin Werner zachęcił również ogrody, aby wprowadzały program komputerowy DGCS PZD System, który ułatwia pracę zarządom. W tym celu okręg w swoich działaniach zapewniał będzie pomoc w jego wdrażaniu.

69546658_2950824715141874_4683015898976485376_o

Po wysłuchaniu tematów sprawozdawczych delegaci w krótkiej dyskusji dokonali podsumowania pracy Okręgu Mazowieckiego, a po nim zaproponowali kandydatów do Okręgowej Rady Mazowieckiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz do komisji na Zjazd: Uchwał i Wniosków, Mandatowej i Wyborczej. Na tym zakończono spotkanie, które w całości wypełniło zakładane cele. „Dziękuję za obecność, teraz czekamy już na Mazowiecki Zjazd Delegatów. Do zobaczenia…”. – zakończył Werner.

MW