13 lutego br. w Urzędzie Miasta Płocka odbyło się pierwsze, robocze spotkanie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w Płocku.

28001017_1644037462344126_1564064785_nGmina Miasto Płock w budżecie na rok 2018 zarezerwowała pewną pulę pieniędzy z przeznaczeniem na dotacje dla ogrodów. Jest to pierwszy przypadek, kiedy to płockie ogrody będą mogły skorzystać ze wsparcia samorządu terytorialnego. To efekt prowadzonych kilkumiesięcznych rozmów z władzami miasta oraz podkreślaniem i przypominaniem, że warto jest wspierać zielone płuca miasta.

Na zaproszenie Wiceprezydenta Miasta Płocka p. Piotra Dyśkiewicza i pod jego przewodnictwem w spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Delegatury Rejonowej OZM PZD w Płocku p. Marcin Werner – członek OZM PZD w Warszawie, p. Maria Syska – Żelechowska – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, p. Krzysztof Gawin – Kierownik Oddziału Spraw Komunalnych, p. Dariusz Zuchniewicz – Inspektor Oddziału Spraw Komunalnych oraz p. Joanna Tomaszewska – Bielkowska – koordynator Zespołu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt.

28053328_1644037452344127_877652206_nGłównym tematem spotkania było zapoznanie się z projektem Uchwały Rady Miasta Płocka ws. udzielania dotacji dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz z propozycją regulaminu udzielania tych dotacji ze środków budżetu Gminy Miasto Płock. To niejako konsultacje władz miasta z działkowcami. Marcin Werner podkreślił: „Dobrze się stało, że władze miasta chcą z nami rozmawiać, chcą z nami konsultować sprawy, które dotyczą nas, działkowców. Jest to dobry sygnał i prognostyk na przyszłość. Mogę podkreślić, że zaangażowanie wielu osób ze strony Urzędu Miasta Płocka jest bardzo budujące i zadowalające. Czujemy się partnerami…”

28000690_1644037475677458_1660422000_nPo przeanalizowaniu proponowanych zapisów swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie omówił Marcin Werner. Przedstawił najistotniejsze problemy ogrodów w zakresie ich rozwoju, zwracając szczególną uwagę na częściowy brak budynków ogrodowych przeznaczonych na podstawową działalność. Ma to związek ze zwiększającymi się obowiązkami zarządów ROD, związanymi z należytym przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Zwrócił uwagę, że Polski Związek Działkowców pochyla się nad tym problemem zaznaczając, że przy wsparciu Związku oraz samorządu terytorialnego można rozwiązać tego typu sprawy. Werner uznał za priorytet konieczność wspierania właśnie tych ogrodów w tym roku, zgodnie z podjętą uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 23 stycznia 2018 roku.

28108963_1644037472344125_1077730992_nW dalszej części omówił również i inne, ważne inwestycje jak sprawy energetyczne w ROD czy też wodociągowe. Przedstawił propozycje do przygotowanych wcześniej zapisów i możliwości rozwiązania poruszanych tematów. Po wysłuchaniu obopólnych stanowisk wszyscy uznali za konieczność kontynuowania spotkań i jak najszybsze wprowadzenie Uchwały Rady Miasta w życie. Wszystko po to, aby Zarządy ROD mogły na walnych zebraniach podjąć stosowne decyzje.

Spotkanie odbywało się w bardzo miłej atmosferze, było konkretne, rzeczowe i merytoryczne, z chęcią dalszej współpracy w celu wypracowywania możliwie jak najlepszego wspierania ogrodów w Płocku. Kolejne spotkanie już wkrótce…

MW