W piątek, 18 lutego, w nowej siedzibie delegatury rejonowej Okręgu Mazowieckiego w Płocku, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli członkowie delegatury oraz Prezes komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego – Marek Łagowski, dyrektor biura OM – Anna Mioduszewska i zastępca dyrektor biura OM – Joanna Czeboćko – CZYTAJ