09 marca 2019r. w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyła się narada instruktażowo – szkoleniowa dla Komisji Rewizyjnych ROD z terenu działania płockiej delegatury. Wśród osób prowadzących spotkanie były p. Halina Kamińska – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej OM PZD w Warszawie oraz Sekretarz tej Komisji, p. Marianna Turowiecka.

54379039_1207340702774993_3582204150240247808_nGłównymi tematami narady było omówienie prawidłowości przygotowywania sprawozdań finansowych za rok 2018 oraz za kadencję. Wśród tematów nie mogło też zabraknąć omówienia wytycznych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD. To nowość w pracach Komisji Rewizyjnych, mająca związek z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. RODO.

Przy okazji spotkania Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej dość szczegółowo omówiła i przypomniała poprawność działania Komisji Rewizyjnych zgodnie z nowym Regulaminem Komisji obowiązującym od 01 września 2018 r.

W podsumowaniu przewodniczący Delegatury Rejonowej w Płocku podziękował prelegentkom za merytoryczne spotkanie, członkom Komisji Rewizyjnych ROD za obecność i życzył wszystkim dobrze przygotowanych i odbytych z sukcesem Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych oraz reelekcji na piastowanych funkcjach w organach PZD.

53609140_2372672276302054_1247252150501769216_n54434406_2194420714206181_3493431290810597376_n

54515216_975680882822849_1951725171861618688_n

54523235_363943941127460_7315895782740066304_n54256609_2127119890714751_1198934992487448576_n

MW