OZM PZD informuje zarządy ROD, że bilanse i inne dokumenty księgowe  należy składać do dnia 15 marca 2022 r. Wzory dokumentów księgowych do pobrania znajdują się na stronie Okręgu Mazowieckiego w zakładce DRUKI – ZOBACZ.