W dniu 02.04.2019 r. w siedzibie płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyła się konferencja prasowa Marszałka Województwa Mazowieckiego, p. Adama Struzika, podczas której zostały przedstawione programy wsparcia. Wśród nich znalazł się również program dotyczący wsparcia ogrodów na Mazowszu.

Na zaproszenie Marszałka Województwa, na konferencji pojawili się radny wojewódzki p. Konrad Wojnarowski, dyrektor płockiej delegatury urzędu marszałkowskiego, p. Tomasz Kominek, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Płockiego, p. Jolanta Kęsicka oraz przewodniczący płockiej Delegatury Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców i prezes zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowych „Goździk” w Płocku, p. Marcin Werner.

7092A4E4-8F12-405B-B2AE-0F4D6CD6F4BF 2990F1C9-9986-4C14-97C6-B77F9A35019A2E399F32-F3E3-4D5A-A0BA-FD9AB4B9911D

Przy okazji omawiania programu wsparcia dla ogrodów Mazowsza Marszałek zaznaczył, że nie byłoby tego programu, gdyby nie troska o ogrody na płaszczyźnie lokalnej. „Pomysł wsparcia ogrodów zrodził się podczas jednej z kilku rozmów z p. Marcinem Wernerem na temat możliwości opracowania wsparcia mazowieckich, zielonych płuc. Było to prawdopodobnie we wrześniu ubiegłego roku. To on natchnął nas do działania, czego efektem jest Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsza. Należy tu podkreślić bardzo dobrą współpracę lokalnych działaczy ruchu ogrodnictwa z władzami Miasta Płocka oraz z Urzędem Marszałkowskim. Dziś, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców ogrody działkowe na całym Mazowszu będą mogły ubiegać się o środki na budowę czy modernizację infrastruktury ogrodowej. Na Mazowszu mamy tych ogrodów ponad 450 i każdy z nich ma określone problemy w różnych dziedzinach inwestycyjnych. Chcemy w ten sposób wpłynąć na poprawę przestrzeni do wypoczynku i rekreacji, i nie tylko. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 10 tys. zł. Łącznie samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu 5 mln zł” – powiedział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Tomasz Kominek podkreślił, że Płock jest pierwszym miastem na Mazowszu, które w swoim budżecie zagwarantował środki dla ogrodów działkowych z przeznaczeniem na dotacje celowe, służące rozwojowi ogrodów. „Przy połączeniu tych dwóch źródeł wsparcia, zarówno ze strony Miasta Płocka, jak i ze strony Urzędu Marszałkowskiego, mamy nadzieję, że przysłuży się ono do faktycznego rozwoju ogrodów, do poprawy życia mieszkańców i do ulepszania warunków tych szczególnych miejsc środowiska” – zaznaczył T. Kominek.

28CC41DB-EDEA-4013-B017-A59563B2FF047D3B50AC-48F8-41C5-AFA7-203785893DCFPrzewodniczący płockiej Delegatury OM PZD, Marcin Werner wyraził uznanie za zainteresowanie się sprawami ogrodów działkowych. Podkreślił dobrą współpracę w tym zakresie. Zaznaczył, że ogrody potrzebują wsparcia w różnych dziedzinach, w tych rozwojowych również. Ale, jak wspomniał: „Dziś też apeluję o wsparcie warszawskich ogrodów, które borykają się z problemami ujęcia ich terenów w opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Stołecznego Warszawy. Odnosząc się do programu wsparcia, jestem wdzięczny Panu Marszałkowi za skuteczne działanie i pozytywne oceny pomysłów, którymi wspólnie się zajmowaliśmy. W ten sposób rozszerzyliśmy wsparcie na ogrody Mazowsza. Będą mogły rozwijać swoją infrastrukturę, budować siedziby, modernizować. Pamiętajmy, że jeżeli nie otoczymy troską tego, co zielone, za kilka lat będziemy żyć w betonie, a o zieleni będziemy mogli tylko marzyć. Zatem, w imieniu działkowców z Mazowsza, w imieniu również najwyższych Władz Polskiego Związku Działkowców, z Panem Prezesem Eugeniuszem Kondrackim na czele, jeszcze raz dziękuję.”

cof_vivid

cof_vivid

Konferencja odbyła się przy udziale licznych przedstawicieli mediów lokalnych.

KS