W biurze Okręgu można odbierać najnowsze wydawnictwo KR PZD  – ZBIÓR PRZEPISÓW ZWIĄZKOWYCH, które jest kontynuacją wydawanego w latach ubiegłych, bardzo pomocnego i przydatnego zarządom ROD, kompendium najważniejszych uchwał i przepisów, dotyczących funkcjonowania PZD i ROD – CZYTAJ