Krajowa Komisja Rewizyjna PZD przypomina Przewodniczącym pionu rewizyjnego Związku o obowiązkach wynikających z badania bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań z funduszy. W rozwinięciu zachęcamy Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD do zapoznania się z wytycznymi Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców w kadencji 2020 – 2023 oraz do zapoznania się z tezami dotyczącymi badania bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych ROD w latach 2020 – 2023.

  • Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczące badania bilansów ROD i Okręgów PZD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych ROD i Okręgów w latach 2020 – 2023 – TUTAJ. 
  • Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców w kadencji 2020 – 2023 – TUTAJ.