<

WZORY DOKUMENTÓW

DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW:

 • Umowa przeniesienia praw do działki – pobierz (NOWE)
 • Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki – pobierz (NOWE)
 • Wniosek żony/męża ws. ustanowienia wspólnego prawa do działki (dopisanie) – pobierz (NOWE)
 • Umowa zamiany działek w tym samym ROD – pobierz (NOWE)
 • Wniosek o zatwierdzenie w tym samym ROD – pobierz (NOWE)
 • DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – pobierz

 

 • Oświadczenie woli małżonka o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym małżonku – pobierz
 • Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu – pobierz
 • Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej przez działkowca – pobierz

 

DLA ZARZĄDÓW: 

 • Protokół zdawczo – odbiorczy – zobacz
 • Ankieta członka Zarządu/członka Komisji Rewizyjnej – pobierz
 • Karta ewidencyjna działki – pobierz
 • WYKAZ nowych działkowców  – pobierz
 • KARTA B – pobierz
 • Wezwanie do zapłaty – pobierz
 • Protokół inwentaryzacji działki w ROD – pobierz

 

 • UZYSKANIE PRAWA DO DZIAŁKI (zdarzenia losowe – informacje ogólne) – zobacz
 • Umowa dzierżawy działkowej – pobierz
 • Uchwała (wzór) ws. zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki – pobierz (NOWE)
 • OŚWIADCZENIE Zarządu o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki – pobierz (NOWE)
 • Uchwała ws. odmowy zatwierdzenia prawa do działki z „ważnych powodów” – pobierz (NOWE)
 • OŚWIADCZENIE Zarządu o odmowie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki – pobierz (NOWE)
 • Uchwała (wzór) ws. zatwierdzenia przeniesienia praw do działek [zamiana działek] – pobierz
 • Uchwała (wzór) ws. przyjęcia w poczet członków PZD – pobierz
 • Uchwała (wzór) ws. wygaśnięcia prawa do działki na skutek przeniesienia prawa na inną pełnoletnią osobę – pobierz
 • Uchwała (wzór) ws. wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy działkowej – pobierz
 • Uchwała (wzór) ws. zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem – pobierz (NOWE)
 • Uchwała (wzór) ws. stwierdzenia wstąpienia w prawa do działki po zmarłym mężu/zmarłej żonie – pobierz
 • Uchwała (wzór) w sprawie wygaśnięcia prawa do działki na skutek śmierci – pobierz

 

 • WNIOSEK o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego – pobierz

WYPOWIEDZENIE UMOWY DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ

 • Główne zasady rozliczenia, zwrotu i przydzielenia działki w związku z wygaśnięciem prawa do działki- ZOBACZ
 • Upomnienie (wzór) – pobierz
 • Wezwanie do zapłaty (wzór) – pobierz
 • Uchwała o wypowiedzeniu umowy przekształconej z mocy ustawy (1) – pobierz
 • Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej w drodze przeniesienia praw (2) – pobierz
 • Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej z zarządem (3) – pobierz
 • Wypowiedzenie na podstawie art. 36 ust. 3 pkt 1pobierz
 • Wypowiedzenie na podstawie art. 36 ust. 3 pkt 2  – pobierz
 • Wypowiedzenie na podstawie art. 36 ust. 3 pkt 3pobierz
 • Wezwanie do wydania działki – pobierz
 • Porozumienie w sprawie wynagrodzenia za nasadzenia i naniesienia bez zadłużenia – pobierz
 • Porozumienie w sprawie wynagrodzenia za nasadzenia i naniesienia z zadłużeniempobierz
 • Pozew o nakazanie sprzedaży i wydanie nieruchomości – pobierz

WNIOSKI O WYRÓŻNIENIA ODZNAKĄ PZD

 • Zasady przyznawania odznaczenia – „Za zasługi dla ROD” – zobacz
 • Zasady przyznawania i wniosek – „Zasłużony działkowiec” – zobacz
 • Zasady przyznawania i wniosek – „Za zasługi dla PZD” – zobacz
 • WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE „ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW” – pobierz
 •  WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE BRĄZOWĄ – SREBRNĄ – ZŁOTĄ *) ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC” – pobierz

INWESTYCJE I REMONTY

 • UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE – pobierz

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW w płockich ROD
wykaz dokumentów, które należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w Płocku
/nie dotyczy ROD Sady Maliny/

 • INFORMACJE OGÓLNE /co i jak?/ – zobacz
 • wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów – pobierz
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością – pobierz 
 • wykaz drzew wnioskowanych do usunięcia – pobierz
 • wykaz krzewów wnioskowanych do usunięcia – pobierz
 • wniosek do UM Płocka o wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów – pobierz
 • wniosek o PEŁNOMOCNICTWO dla członków Zarządu do OZM PZD – pobierz
 • GODZINY URZĘDOWANIA

  BIURO DELEGATURY
  czynne:
  PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
  godz. 9.00 – 16.00
  zobacz kontakt
 • Pogoda Płock z serwisu
 • Kalendarz ważnych wydarzeń

  << Maj 2023 >>
  PWŚCPSN
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
Go to Top