W sobotę 8 grudnia Delegatura Rejonowa w Płocku OZM PZD zorganizowała szkolenie dla nowych działkowców. Szkolenie to odbyło się w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Płocku. Prelegentami spotkania był Marcin Werner – szef płockiej delegatury oraz p. Maciej Aleksandrowicz, starszy instruktor ogrodniczy Okręgu Mazowieckiego w Warszawie. 47684717_2715967518627596_6928323057845010432_nObecni mogli zapoznać się z przepisami Ustawy o ROD, zapisami statutu Polskiego Związku Działkowców oraz Regulaminu ROD. Szczegółowa prezentacja multimedialna pozwoliła działkowcom na przybliżenie bardzo ważnych przepisów, poznaniu ich interpretacji i właściwego rozumienia. Drugą część spotkania poprowadził p. Maciej Aleksandrowicz, który merytorycznie zapoznał uczestników z właściwym zagospodarowaniem działki w oparciu o zapisy Regulaminu ROD. Ujęte w prezentacji przykłady pozwoliły działkowcom zobaczyć prawidłowe użytkowanie działki, a także poznać różnego rodzaju ekologiczne środki ochrony roślin. Wśród prezentowanych tematów nie mogło zabraknąć wyjaśnień dotyczących posiadania kompostownika oraz sposobu jak zrobić dobry nawóz posiadający składniki odżywcze dla roślin czyli kompost. Po omówieniu tematów nowi działkowcy zadawali różnego rodzaju pytania. Na zakończenie podkreślali, że treści poznane na szkoleniu są bardzo ważne i istotne na co dzień. „Uważam, że to spotkanie było bardzo potrzebne, dowiedziałam się dużo fajnych i ciekawych rzeczy” – stwierdziła p. Beata.

48360750_563457717450450_4203106818940993536_n

Każdy działkowiec otrzymał pomoce dydaktyczne w postaci różnego rodzaju ulotek informacyjnych i regulaminu. Przewodniczący delegatury, p. Marcin Werner podziękował wszystkim za obecność oraz apelował, aby włączać się na co dzień w życie ogrodu, który jest wspólnym dobrem. „Nie dopuśćmy do tego, że będziemy dla siebie anonimowi. Zarządy potrzebują pomocy każdego działkowca, bo tylko taka współpraca i zaangażowanie będzie gwarancją jedności w ogrodzie i właściwego rozwoju”. Po spotkaniu wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

MW

ZACHĘCAMY DO GALERII – TUTAJ